Om gebruik te kunnen maken van Orkestindeklas.nl is het nodig om een account aan te maken. Dit is volledig gratis. Met een account is het mogelijk om het materiaal te bekijken, te downloaden en ook je eigen materiaal te uploaden.

Door je eigen (auteursrechtvrije) materiaal te uploaden, groeit de database en hier kan iedereen van profiteren. Ook als je materiaal van deze site download en daarna aanpast voor je eigen leerorkest, vinden we het fijn als je het weer upload, wellicht wordt iemand anders geholpen met jouw aanpassingen!

Direct naar: registreren