Stap 2: Opzetten organisatie

Na het vaststellen van de partners en het opstellen van het businessplan, wordt in de tweede fase het team samengesteld, bestaande uit muziekdocenten, een artistiek coördinator en coördinatoren voor de uitvoerder en op de school. Natuurlijk is het hierbij mogelijk dat één persoon meerdere functies bekleedt.

Het team kan worden getraind via de Leerorkest Academie. Leerorkest Nederland kan ook hierin ondersteunen. Op orkestindeklas zijn er samenvattingen van de workshops die Leerorkest Nederland aanbiedt te vinden. Het is mogelijk om deze workshops te boeken op uw locatie, neem hiervoor contact op.

Als het team is samengesteld, is het nodig dat er een artistiek en logistiek plan wordt opgesteld. De artistiek coördinator maakt een keuze over de muziekinstrumenten, de leerdoelen en de muziekstukken die gespeeld gaan worden. De uitvoerend coördinator deelt samen met de school de groepen in, regelt leslokalen en zorgt voor de opslag van de instrumenten op school. In het startpakket van Leerorkest Nederland zit materiaal voor de coördinatoren dat hierbij kan helpen, zoals een concept jaarplanning, een handleiding voor de keuzelessen, een checklist voor het opstarten van een eigen leerorkest, curriculum- en leerdoelbladen en voorbeelden hoe het leerorkest kan worden toegevoegd aan de rapporten van de kinderen.

Maand