Stap 5: Publiciteit

Publiciteit is gedurende het hele project belangrijk. Hiervoor is het nodig dat een PR-medewerker wordt aangesteld. Deze moet de communicatiekanalen kiezen, zoals een website, social media en nieuwsbrieven. Er moet een plan worden opgesteld voor PR en communicatie en een evenementenkalender bijgehouden.

In het eerste jaar zijn belangrijke PR-momenten de start van de samenwerking tussen de partners, de eerste lessen en de eerste uitvoering van het leerorkest. Leerorkest Nederland ondersteunt hierbij met voorbeelden en templates van uitnodigingen, persberichten en nieuwsbrieven.

Maand