Wat is een leerorkest?

Hier lichten we kort het concept ‘leerorkest’ toe. Je kunt er op verschillende manieren invulling aan geven. Leerorkest Nederland heeft een complete methode ontwikkelt.

Het concept van een leerorkest is dat kinderen in groepjes een muziekinstrument leren bespelen en dat zij als orkest samen muziek maken. Zij krijgen les in groepjes van vaste muziekdocenten. Na een korte periode van les op het instrument volgt de eerste orkestrepetitie onder leiding van een dirigent: de kinderen spelen dus al heel snel samen. De muziekdocenten zijn ook bij de repetities en optredens aanwezig en doen actief mee.

Een leerorkest op school komt de brede ontwikkeling van kinderen enorm ten goede. Als een leerorkest wordt aangeboden op de basisschool, onder schooltijd, kan ieder kind meedoen. Ook een naschools orkest geeft talenten de kans te bloeien.

De basis van het leerorkest-concept is een orkest met ruime keuze uit instrumenten. Deze vorm van samenspelen is geschikt voor grote groepen kinderen. Er gaat een nieuwe wereld van muziek open.

De klas werkt steeds toe naar een optreden. Het is mogelijk dat meerdere groepen of verschillende scholen samen spelen. De optredens zijn een hoogtepunt op school of in een buurttheater.

Leerorkest Nederland lesmaterialen

Leerorkest Nederland heeft methodes en lesmaterialen ontwikkelt waarin muzikale en sociaal-pedagogische doelen hand in hand gaan:

  • een compleet programma voor instrumentaal groepsonderwijs voor de bovenbouw van de basisschool,
  • een voortraject voor de onderbouw,
  • een aanpak voor naschools (Wijktalentorkest) en
  • een aparte leerlijn voor voortgezet onderwijs.

Naast de uitgewerkte leerlijnen en materiaal voor in de klas is er ook achtergrond- en informatiemateriaal ter ondersteuning van de muziekdocenten en groepsleerkrachten.

Op deze site Orkest in de Klas zijn niet alleen de materialen te vinden van Leerorkest Nederland, maar ook van andere, soortgelijke programma’s.

De volgende pagina’s hebben nuttige links naar materialen in de database van deze site.

Lesmateriaal en repertoire

Vind hier methodeboekjes, bladmuziek en complete leerlijnen. Het repertoire is ingedeeld naar verschillende niveaus. Er is ook materiaal voor het naschoolse orkest en voor het voortgezet onderwijs.

Klassikale lessen

In een klassikale les geeft 1 docent de hele klas les. Vind hier lessen voor muziektheorie, zang en andere muzieklessen voor de basisschool.

Pedagogisch-didactisch materiaal

Wat betekent een Leerorkest voor de kinderen en waar krijg je als muziekdocent mee te maken? Vind hier achtergrond- en studiemateriaal.

Tips voor de organisatie

Voor iedereen die zich met de organisatie bezighoudt, hebben wij tal van nuttige documenten ter beschikking. Via de routekaarten vind je voor elke fase tips.