Stap 4: Bestendigen

De laatste fase is gericht op het evalueren en verbeteren van het leerorkest. Hier worden de geleverde prestaties geëvalueerd en wordt er verantwoording afgelegd naar alle partners, denk hierbij bijvoorbeeld aan financiers en stakeholders. Om dit proces te stroomlijnen kunnen diverse templates voor evaluatieformulieren, inhoudelijke verslagen en financiële verslagen worden gebruikt.

In deze fase worden de partnerschappen vernieuwd om het volgende schooljaar verder te kunnen gaan met het leerorkest.

Maand