Pedagogisch-didactisch materiaal

Niet elk leerorkest-programma volgt dezelfde opbouw, maar we kunnen leren van elkaars aanpak. Leerorkest Nederland heeft allerlei materialen ontwikkeld rondom het leerorkest op school. Er zijn (muzikale en sociale) leerdoelen en ijkpunten voor leerjaren. De nieuwe Leerorkest Academie geeft workshops waarmee muziekdocenten zich beter kunnen voorbereiden. In handboeken zijn handvatten verzameld en inspiratie. Met de spellen kun je speels aan de slag.

Curriculum

Leerorkest Nederland heeft een curriculum ontwikkeld met muzikale en instrument-specifieke leerdoelen én sociaal-pedagogische leerdoelen. Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Onze visie is dat deze laatste categorie doelen geen subdoelen zijn, maar vaak voorwaardelijk. In een orkest spelen bijvoorbeeld, vraagt samenwerken, luisteren naar elkaar, je veilig voelen in de groep en openstaan voor feedback.

 • Muzikale leerdoelen: Wat moeten de kinderen kunnen na elk jaar les bij een leerorkest
 • Overzicht met ijkpunten: welke noten kan een kind spelen op elk moment in zijn ontwikkeling. Het repertoire van Leerorkest Nederland is gebaseerd op deze ijkpunten.
 • Sociaal-pedagogische leerdoelen
 • Competenties van de docent

Leerorkest academie

Leerorkest Nederland organiseert actuele workshops voor startende leerorkesten en muziekdocenten vanuit de Leerorkest Academie. Op de pagina van de Leerorkest Academie is meer informatie te vinden over de bestaande workshops.

Handboeken

Leerorkest Nederland heeft diverse handboeken gemaakt die dieper ingaan op het leerorkest-concept voor verschillende doelgroepen: scholen, leerkrachten en muziekdocenten. Een speciale focus ligt op muziekdocenten met nog niet veel ervaring in het lesgeven aan groepen kinderen binnen het basisonderwijs, voor hun is veel materiaal ontwikkeld.

 • Vademecum: een handig kaartje met alle onderdelen die in een leerorkestles aan bod moeten komen.
 • Handboek voor docenten en muziekscholen. Dit handboek geeft inzicht wat er voor een muziekdocent bij komt kijken om les te geven binnen een leerorkest.
 • Handboek pedagogisch-didactisch handelen. Dit handboek geeft extra handvatten voor pedagogisch handelen, in het bijzonder voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben.
 • Handboek “Beloningssysteem”. Het beloningssysteem is speciaal voor Leerorkest Nederland ontwikkeld. Hierin vindt je speciaal op de lessituatie van een leerorkest gerichte beloningen die de kinderen kunnen helpen zich te concentreren en samen te werken.
 • Zó werkt instrumentaal muziekonderwijs op school, het handboek voor startende Leerorkest scholen: Een boek met een aantal artikelen over muziekonderwijs, met niet alleen onze bevindingen, ook partners van Leerorkest Nederland delen hun kennis en ervaring. De auteurs delen hun (soms op ervaring en soms op wetenschappelijk onderzoek gestoelde) inzichten over het nut en de effecten van muziekonderwijs. Dit kan de school inzichten geven over waarom het een goed idee is om muziekonderweijs in het hart van het curriculum te plaatsen.
 • Help! Mijn klas maakt muziek! Het handboek voor leerkrachten van Leerorkest-scholen. Dit handboek biedt leerkrachten handvatten hoe zij met de kinderen kunnen meegenieten en hun kunnen helpen, ondersteunen en stimuleren.

Spellen

Plezier is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Daarom heeft Leerorkest Nederland lesmateriaal in spelvorm ontwikkeld.

 • Speels! In dit boekje staan diverse werkzaamheden voor in de leerorkest-les. De spellen trainen muzikale vaardigheden; sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er energizers om met de hele groep te bewegen en energie kwijt te raken en coöperatieve werkvormen.
 • Bordspel: met je team verzamel je zoveel mogelijk kaartjes uit de verschillende categorieën (dirigeren & musiceren; noten & symbolen; quiz) door opdrachten uit te voeren en vragen te beantwoorden.
 • Zangkaarten: kaarten met opdrachten bij leerorkest-liedjes. Een groepje kinderen kan deze opdrachten zelfstandig uitvoeren.
 • Functieliedjes: alles wat je vocaal kunt uiten, hoef je niet pratend te doen. Kinderen moeten in de klas de hele dag luisteren naar een pratende leerkracht. In de muziekles is het daarom veel leuker om zingend instructies te geven. De kinderen luisteren automatisch en doen snel ook zelf mee.