Hier komen de jaarplanningen zoals meegestuurd met de opdrachtovereenkomst.