Differentiëren

Inleiding

Iedere muziekdocent die met een groep werkt, ervaart grote verschillen tussen de leerlingen van die groep. Dat maakt het werk zo leuk, maar zeker in het groepsgebeuren levert het de nodige uitdagingen op. Het spanningsveld zit vaak in het streven van de muziekdocent om eenheid te krijgen in de groep zodat de muziek meer als een eenheid gaat klinken. De meeste musici, in ieder geval in onze westerse maatschappij, wordt geleerd om vanuit de muziek te denken. Dat betekent dat het klinkend resultaat voorop staat, de les krijgt dan als het ware het karakter van een repetitie.

De individualisering zet zich langzaam maar zeker steeds verder door en dat stelt steeds grotere eisen aan ons didactisch en pedagogisch handelen. Gedifferentieerd werken staat in nauw verband met inclusie. Door gedifferentieerd werken, voelt een leerling zich meer gezien en gehoord, oftewel, de leerling voelt zich meer opgenomen in de groep, in de les, een hogere beleving van inclusiviteit.

Als de leerling een groter gevoel heeft erbij te horen, dan beïnvloed dat het groepsproces in z’n geheel en kom je weer dichter bij het gezamenlijk musiceren.

Documenten

Meer weten?

Op deze pagina vind je een introductie op de workshop Differentiëren. Een traject met live workshops is aan te bevelen als je je verder wil verdiepen in dit onderwerp. Neem contact op met Leerorkest Nederland voor meer informatie over het boeken en bezoeken van workshops.