Pedagogisch tact

Inleiding

Bij een leerorkest is de muziekdocent de centrale persoon voor de kinderen of jongeren. De docent heeft het meeste en belangrijkste contact. In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van dat contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

Het Pedagogische Tact is een persoonlijk ontwikkelingstraject,  waarin het handelen en de persoon van de leraar centraal staat. En wat een goede basis is voor leerorkestdocenten.

In de minileergang leer je over de pedagogische basisprincipes die nodig zijn om te komen tot leren en de rol die jij als opvoerder daarin speelt of kunt spelen.

Pedagogisch tact is een visie op de basishouding van de docent die wordt onderschreven door het Leerorkest. Om een goede relatie met je leerlingen op te kunnen bouwen is zelfkennis en reflectie nodig. Mede daarom zijn er live bijeenkomsten nodig waarin jij – de onderwijsprofessional – centraal staat.

Meer weten?

Op deze pagina vind je een introductie op pedagogisch tact. Een traject met live workshops is aan te bevelen als je je verder wil verdiepen in dit onderwerp. Neem contact op met Leerorkest Nederland voor meer informatie over het boeken en bezoeken van workshops.

Leerorkest Nederland werkt hierbij samen met het Centrum Pedagogisch Contact. Klik hier voor meer informatie