Veiligheid in de groep

Inleiding

Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te komen. In een veilig klimaat kan een leerling groeien, zich openstellen en heeft een kind de ruimte in het hoofd om te leren. Om muziek te maken moet je je veilig genoeg voelen om een vergissing te maken, om iets te proberen dat je mogelijk nog nooit hebt gedaan, om emoties toe te laten, om samen te werken. Een docent moet je als kind kunnen vertrouwen. Pas wanneer er voldoende veiligheid in de groep is, kan een kind tot muziek maken en lesstof tot zich nemen, komen. In onderstaande PDF lees je verschillende manieren om te werken aan die veiligheid en krijg je een stukje theorie mee hoe we hiertoe zijn gekomen.

Documenten

Meer weten?

Op deze pagina vind je een introductie op de workshop Veiligheid in de groep. Een traject met live workshops is aan te bevelen als je je verder wil verdiepen in dit onderwerp. Neem contact op met Leerorkest Nederland voor meer informatie over het boeken en bezoeken van workshops.